Thông tin chung về Công ty TNHH Vạn Thuận Thành

Công ty TNHH Vạn Thuận Thành được thành lập ngày 17/5/2001, với  ngành nghề kinh doanh chính: gia công sản xuất trực tiếp các sản phẩm cơ khí phục vụ sản xuất và tiêu dùng có chất lượng cao: giàn giáo, đại lý mua bán ký gởi hàng hóa.

 

Công nhân lao động tại công ty.
Công nhân lao động tại công ty.

 

Công nhân làm việc bên Máy tiện
Công nhân làm việc bên Máy tiện

 

Công nhân làm việc bên Máy hàn
Công nhân làm việc bên Máy hàn

 

Công nhân làm việc với Máy cắt ống
Công nhân làm việc với Máy cắt ống

Công ty TNHH Vạn Thuận Thành
Nhà Máy Sản Xuất Máy Và Thiết Bị Xây Dựng